Dlaczego warto z nami współpracować

  • Tworzymy bazę innowacyjnych przedsięwzięć w Małopolsce
  • Pomagamy przedsiębiorcom podnosić kwalifikacje
  • Oferujemy pośrednictwo w kontaktach między inwestorem i przedsiębiorcą

Tworzymy bazę innowacyjnych przedsięwzięć w Małopolsce

RESIK ściśle współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu w Małopolsce (klastry, parki naukowo - przemysłowe, centra transferu technologii), które stanowią "wylęgarnię" innowacyjnych przedsięwzięć. RESIK aktywnie poszukuje innowacyjnych przedsiębiorców również z innych źródeł.

Inwestorzy w sieci RESIK będą mieli dostęp do naszej bazy innowacyjnych przedsięwzięć.

Pomagamy przedsiębiorcom podnosić kwalifikacje

RESIK pomaga przedsiębiorcom w podnoszeniu umiejętności biznesowych przydatnych w kontaktach z inwestorami. Przygotowujemy dla nich podręcznik stanowiący instruktaż skutecznego pozyskiwania źródeł finansowania, planujemy organizację warsztatów i indywidualnych sesji szkoleniowych rozwijających przydatne kwalifikacje (tworzenie biznes planów, prezentacja projektów dla zainteresowanych inwestorów itp.). Naszym celem jest, aby przedsiębiorcy, których przedstawimy Inwestorom RESIK, byli profesjonalnie przygotowani do spotkania i komunikacji z nimi.

Inwestorzy sieci RESIK będą mieli do czynienia z lepiej przygotowanymi projektami – co ułatwi ich ocenę i dalszą współpracę z przedsiębiorcą.

Oferujemy pośrednictwo w kontaktach między inwestorem i przedsiębiorcą

Zorganizujemy spotkanie, pomożemy przygotować się przedsiębiorcy - postaramy się , aby obie strony były zadowolone i kontakt zakończył się owocną współpracą.

Jeśli zostaniesz Inwestorem RESIK, będziesz mógł:

  • Uzyskać ponadprzeciętną stopę zwrotu na zainwestowanym kapitale
  • Odegrać znaczącą rolę w procesie tworzenia nowego biznesu
  • Zyskać satysfakcję z zaangażowania w przedsiębiorczą firmę
  • Stworzyć dla siebie interesujące miejsce pracy i prawdopodobnie źródło dochodów
  • Uzyskać prestiż i poczucie znaczenia w społeczeństwie